O Românie
fără hoție

Interzicerea persoanelor condamnate penal, și care nu s-au reabilitat, să ocupe funcții publice alese.

Eliminarea tuturor pensiilor speciale și egalitatea românilor în fața pensiei. La contribuție egală, pensie egală.

Informatizarea sistemului de justiție, creșterea numărului de magistrați, simplificarea achitării taxelor judiciare, asigurarea accesului on-line al publicului la legislația în vigoare, stimularea folosirii mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor.

Un stat
reformat

Reforma teritorială prin comasare voluntară are ca scop reducerea semnificativă a fragmentării administrațiilor locale din zona rurală, creșterea semnificativă a capacității acestora și pe această bază creșterea semnificativă a calității serviciilor publice furnizare cetățenilor. Ea va include și mecanisme eficace de gestionare a zonei metropolitane din jurul orașelor cu peste 100,000 -150,000 locuitori.

Publicarea 100% a tuturor cheltuielilor publice, de la Guvern până la primării

300 de parlamentari, primari în două tururi, creștere reprezentare diaspora, votul prin corespondență, liberalizarea vieții politice

Reducerea semnificativă a numărului de agenții, autorități, instituții ale statului care sunt, de facto, sinecuri pentru oameni conectați politic și folosite pentru a salariza activ de partid. Un audit regulat privind modul în care agențiile își îndeplinesc funcția publică pentru care au fost create.

Vom construi infrastructura necesară pentru ca cetățenii să nu mai plimbe hârtii între instituții, ci informațiile să circule electronic, sigur, rapid și trasabil.
Nu vom finanța softuri pentru instituții decât dacă sunt parte dintr-o rețea digitală ce va uni instituțiile statului, de la nivel central, județean și local.

Infrastructură modernă
și natură protejată

Ne propunem o nouă abordare în implementarea marilor proiecte de infrastructură, cu profesioniști, o finanțare predictibilă și o debirocratizare a statului român.

Finanțarea programelor de protejare a consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice cu fonduri europene.

Propunem un parteneriat real între producători – distribuitori – cetățeni și stat pentru reducerea cantităților de ambalaje care ajung să polueze mediul, prin introducerea unui sistem național de garanție funcțional pentru recuperarea și reciclarea deșeurilor din ambalaje.

Creșterea, etapizată, a capacității de împădurire, prin atragerea de fonduri europene, fonduri private și alocări bugetare, în special în zonele de câmpie (unele dintre acestea amenințate de deșertificare) și în zonele cu terenuri degradate, până la atingerea unui ritm de împădurire anual, care să facă realizabil, până în 2050, la acoperirea cu păduri a aproximativ 40% din suprafața terestră a României.

Organizarea unui parchet dedicat infracțiunilor de mediu.

Lupta cu sărăcia – O șansă pentru fiecare

Creșterea numărului de copii din medii sărace la grădiniță prin dezvoltarea și  extinderea programului Fiecare Copil în Grădiniță (debutat ca pilot al Asociației OvidiuRo). Extinderea programului Școală pentru toți demarat în 2016 cu fonduri europene, de la 500 de școli cele mai vulnerabile la 1200.

Introducerea contractelor de muncă multi-flexibile, care permit: telemunca, adaptarea programului de lucru de 8 ore la intervale diferite, comprimarea săptămânii de muncă la mai puține zile, cu indicatori de obiectiv și nu normare pe ore, job-sharing, alegerea zilelor libere, beneficii flexibile (ex: “cumpărarea” sau “vânzarea” concediului).

Crearea unui cadru legal simplificat în domeniul serviciilor, prin acordarea unor vouchere pentru zilieri. Astfel, lucrătorii sezonieri, zilierii, personalul de menaj
și îngrijire pot dobândi beneficii sociale (pensie, asigurare de sănătate) și se poate lărgi baza de colectare a contribuțiilor și impozitelor.

Zero taxe pe salariul minim înseamnă reducere impozitării munci prin scutirea primilor 2.230 de lei din salariu și aplicarea taxelor și impozitelor doar pe bucata din salariu care depășește un salariu minim.

Locul de muncă e cea mai bună politică socială și vom reduce barierele care opresc căutarea locurilor de muncă. Implementarea legii Venitului Minim de Incluziune stimulează căutarea locurilor de muncă pentru că persoanele care primesc asistență socială nu mai trebuie să facă o alegere dramatică între job și pierderea ajutorului sociale. Legea este adoptată în 2016 și zace neimplementată.

CRESC, sau Corpul Român de Solidaritate și Cooperare, vine în completarea programului european prin crearea unui ecosistem integrat de servicii pentru tineri și organizații care lucrează cu aceștia, dar și pentru adulți și vârstnici care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate. Totodată, acest ecosistem suplinește lipsa de susținere coordonată a sectorului de tineret din România.

Economie

Reducem birocrația impusă de stat pentru a întreprinderile românești. Un proces permanent de analiză al poverii administrative pe mediul de afaceri și de reducere a cerințelor nenecesare – un pachet legislativ a fost deja aprobat de Parlament la propunerea noastră, procesul de debirocratizare continuă.

Creștem competitivitatea și performanța economică a fermierilor mici și mijlocii.

Facilităm transferul de know-how și accesul la forme asociative și centre de colectare cu servicii integrate (food hubs). Ulterior, accesul la canale de vânzare variate asigură un flux financiar sustenabil, care să susțină nu doar nevoile curente de capital dar și sumele necesare pentru investiții în dezvoltare.

Simplificarea schemelor de sprijin public pentru accesul la finanțare al antreprenorilor și facilitarea accesului transparent la informații.

Dezvoltarea României prin investiții în ecosisteme industriale strategice la nivel european și în avantaje competitive la nivel local – tehnologie verde, digital, ecoturism, industrii creative

Revigorarea Institutului Ana Aslan și crearea unei rețele naționale de asistență medicală geriatrică, cercetare și gerontologie socială.

Transformarea României într-un lider regional european în domeniul ingrijirii geriatrice și paliative

Demararea proiectului strategic de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră pentru a obține venituri care să fie folosite în investiții prin conturile de pensii ale românilor.

Un parcurs unic pentru a informa, facilita și simplifica reîntoarcerea în țară a românilor care își doresc să revină. Programe de asistență clar țintite pentru întoarcere, acomodare și încurajarea antreprenoriatului în țară.

Educație
ca la carte

Fiecare român să poată alege școala la care merge copilul său și să aibă o mulțime de opțiuni aflate în concurență. Mutarea centrului de decizie de la nivelul politic (minister și primărie) la nivelul consiliului de administrație al școli, pentru școlile publice. Debirocratizarea i flexibilizarea procesului de înființare și funcționare a grădinițelor, școlilor și liceelor private.

Desființăm inspectoratele școlare, organizăm concursuri pentru directori și transformăm directorii de școală în manageri școlari performanți.

Reorganizarea educației pe principiile învățării într-un singur schimb, care să permită tuturor elevilor participarea la orele de studiu dimineața, servirea unei
mese calde în cantina școlilor și apoi activități opționale în partea a doua a zilei de realizare a temelor, de participare în activități educaționale formale și non-
formale, învățare remedială, activități sportive, cluburi de interes.

Organizarea și dezvoltarea a 8 Centre Regionale care să ofere unităților școlare servicii de suport pentru conectare la internet de mare viteză, achiziționare și conectare de echipamente educaționale precum, formarea de competențe digitale pentru cadrele didactice și suplinirea orelor de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor pentru elevii din regiune care nu au profesori specializați.

Altele

Asigurarea accesului la viitor prin acces la internet si alfabetizare digitală. Ne luăm angajamentul ca oricine, oriunde, să aibă acces la internet de mare viteză pentru că asta e autostrada viitorului.

Un set de scheme de ajutor de stat și de minimis, adresate operatorilor culturali și menite, în același timp, asigurării unei supraviețuiri a sectorului independent-
privat, în condițiile suspendării pe termen impredictibil a activității, și relansării producției culturale, în condițiile unei așteptate reveniri dificile a publicului la evenimente cu prezență fizică și tinzând spre lărgirea accesului la cultură.

Crearea unui Fond pentru democrație în Republica Moldova care să sprijine dezvoltarea societății civile și a presei libere.

Reformăm educația pentru și prin sport în școală prin creșterea rolului formativ – educaținal al sportului.

Program de recuperare a clădirilor de locuit cu valoare culturală din mediul rural. Prin acordarea unor granturi nerambursabile de 25.000 euro, în baza unei cofinanțări minime 10% și o valoare a proiectului de maxim 35.000 euro, nepropunem ca în primul an de implementare să asigurăm restaurarea de calitate a până la 300 de locuințe aflate în mediul rural.