3213
https://old.viorelbaltaretu.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-Activitate-BP-VB-2021-Q2_with_financiar_v2.pdf