Față de soluția din proiectul acceptat de Primăria Cluj, există o alternativă net superioară, atât în ceea ce privește impactul asupra zonei, precum și cel tehnico-economic. Soluția a rezultat în urma unei abordări directe, plecând de la atingerea scopului proiectului prin cea mai eficientă soluție, făcând abstracție de amplasamentul actual al trecerii la nivel cu calea ferată. Considerentul major a fost că pentru CFR sau Primăria Cluj-Napoca este irelevant amplasamentul pasajului, câtă vreme soluția rezolvă problemele de congestie rutieră într-un mod corect din punct de vedere tehnic, cu implicații sociale reduse. Această alternativă are în principal următoarele avantaje:

  • Soluția propusă se realizează preponderent cu terasamente, pasajul efectiv fiind necesar strict în zona de traversare CF, astfel dificultatea tehnică de execuție este redusă, suprafețele afectate de construcția drumurilor și a pasajului vor fi mult mai mici, iar costul de execuție va fi de asemenea mult mai mic.
  • Prin soluția propusă, lungimea pasajului va fi mai redusă. Astfel va fi realizată trecerea peste liniile CF cu un pasaj cu trei deschideri cu lungimea de 26+28+26=80 m. Grinzile propuse sunt grinzi cu lungimea cuprinsă între 24 și 28, având înălțime de 1,04 m, grinzi produse în serie.
  • Suprastructura pasajului efectiv va fi realizată cu grinzi din beton prefabricat, fapt ce simplifică substanțial tehnologia de execuție și reduce durata construcției, față de soluția acceptată – cu grinda casetată monolită.
  • Pozițiile drumurilor propuse fiind pe noi amplasamente, astfel că nu vor afecta și se pot executa fără închiderea circulației în zonă.
  • Sensul giratoriu propus la baza străzii Tăieturii Turcului are rază exterioară de 25 m, rază cu mult mai favorabilă decât raza propusă prin proiectul elaborat de Aduro SRL care are rază de 18,00 m.
  • De asemenea, prin soluția propusă se simplifică numărul de brațe ale intersecției, se racordează corect în ceea ce privește declivitățile și rezolvă toate fluxurile de trafic în mod eficient.
  • Nu vor fi afectate imobilele sau accesul la imobilele nr. 235, 233 și 231 de pe strada Tăietura Turcului.
  • Nu mai este nevoie să fie păstrată trecerea la nivel cu calea ferată pentru a asigura accesul la strada Oradiei.
  • Va afecta într-o măsură mai mică construcțiile din zonă deoarece, prin schimbarea amplasamentului, înălțimea maximă a pasajului este într-o zonă fără construcții.