7 septembrie 2022

Pentru documentarea inițiativei legislative privind constituirea unui mecanism de compensare între sumele datorate de angajator statului și sumele aferente concediilor medicale, am înaintat către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, o solicitare pentru a afla următoarele informații aferente perioadei 01.01.2017 – 30 iunie 2022:

  • sumele alocate către CNAS din Contribuția Asigurătorie pentru Munca achitată de contribuabili
  • Referitor la cota de 0,85% (pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017), respectiv 1% (pentru perioada 01.01.2018 – 30 iunie 2022) achitată de persoanele care nu realizează venituri conform art. 1 alin. 1 din OUG 158/2005, sumele încasate de CNAS de la persoanele fizice asigurate prin contract direct
  • sumele datorate de CNAS către angajatori pentru indemnizaţiile aferente certificatelor de concediu medical depuse către decontare
  • sumele achitate de CNAS către persoanele fizice asigurate prin contract direct pentru decontarea concediilor medicale
  • din ce categorii de venituri a fost constituit, Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate (FNUASS) și sumele corespondente fiecărei categorii de venituri
  • numărul total de cereri de decontare a concediilor medicale depuse de angajatori
  • numărul total de cereri pentru care a fost nevoie de notificare în vederea rectificării de către angajator
  • numarul total de cereri respinse definitiv la decontare de către CNAS
3522
https://viorelbaltaretu.ro/wp-content/uploads/2022/09/Intrebare-CNAS_LO_02.09.2022_VB-signed.pdf